Salutare, conform DECIZIEI_ANCOM_245_2017 :

"Indicativele de apel ale radioamatorilor care lucrează pe staţii mobile sau portabile pot fi
constituite din indicativele de apel atribuite, urmate de...